Hale i magazyny

Skuteczne zarządzanie parkingami wymaga odpowiedniego oznakowania i malowania wszystkich elementów parkingu. Wykonujemy oznaczenia miejsc parkingowych, oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych, przejść dla pieszych, ciągów komunikacyjnych, miejsc ładowania pojazdów.

Nasze usługi obejmują kompleksowe oznakowanie poziome oraz pionowe parkingów wielopoziomowych, podziemnych oraz garaży. Wykonujemy znakowanie miejsc postojowych etapami lub całościowo, zgodnie z ustaleniami.

Malowanie parkingów wykonujemy przy użyciu najlepszych dostępnych obecnie technologii, dzięki czemu macie pewność, iż oznakowanie parkingu wykonane jest profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi normami.

Planując oznakowanie poziome garaży i parkingów podziemnych należy brać pod uwagę aspekty takie, jak:
 • organizacja ruchu
 • miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 • linie przerywane i ciągłe
 • przejścia dla pieszych
 • linie bezpieczeństwa
 • strzałki kierunkowe
 • piktogramy informacyjne
 • sektory i numeracja miejsc parkingowych
Oferujemy następujące usługi:
 • malowanie wymiarowych miejsc postojowych
 • malowanie tekstów informacyjnych (GOŚĆ, REZERWACJA, itp.)
 • miejsca dla niepełnosprawnych
 • malowanie linii segregacyjnych, strzałek kierunkowych, przejść dla pieszych
 • malowanie stref wyłączonych z ruchu - martwe pola

Jesteśmy do Twojej dyspozycji 7 dni w tygodniu!

Zadzwoń lub napisz by uzyskać więcej informacji
+48-721-274-365